Farutex
 
Więcej niż foodservice
 
 

Nasze Certyfikaty
 

                     

 

SAI Global / EFSIS jest niezależną jednostką świadczącą głównie tzw. audyty trzeciej strony (third party audits) oraz inspekcje. Będąc ekspertem w tej dziedzinie zapewnia sieciom detalicznym, producentom, rolnikom i dostawcom żywności z całego świata osiągnięcie najwyższych standardów prowadzonej przez nich działalności. SAI Global przeprowadza również inspekcje na zgodność z sektorowymi systemami zapewniania jakości, obejmujących swoim zakresem szereg produktów spożywczych. SAI Global posiada także największy zakres inspekcji i certyfikacji usług dla przemysłu spożywczego na całym świecie.

Norma ISO 22000 to norma przeznaczona nie tylko dla przetwórców żywności. Obejmuje ona cały łańcuch zapewnienia bezpieczeństwa żywności, rozpoczynający się w gospodarstwie rolnym a kończący na talerzu ostatecznego konsumenta, uwzględniając proces pakowania, dostarczania poszczególnych składników, przechowywania i dystrybucji, produkcji chemicznej oraz wykorzystania maszyn i urządzeń.
 
Norma ISO 22000 jest zaprojektowana aby umożliwić wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (FSMS) we wszystkich możliwych typach jednostek pośredniczących w łańcuchu żywnościowym. Do jednostek tych zalicza się producentów pasz, producentów surowców, producentów żywności, firmy odpowiedzialne za transport i przechowywanie, dystrybutorów żywności, jako podwykonawców dla podmiotów handlu detalicznego i gastronomicznego - wraz z powiązanymi organizacjami takimi jak producenci sprzętu, materiałów opakowaniowych, środków czyszczących, dodatków i składników.
 
Certyfikat ISO 22000:2005 został wydany dla oddziałów Warszawa, Wrocław i Poznań.
 
Certyfikat QAFP został wydany dla oddziałów Warszawa, Wrocław i Gdańsk.


Bliższych informacji o przyznanych już naszej firmie certyfikatach i standardach obowiązujących przy obrocie artykułami spożywczymi udziela:
 


Maciej Dulski

Manager ds. Administracji, Inwestycji
i Bezpieczeństwa Obrotu Towarowego 
 
e-mail:
tel: +48 691 396 589