Farutex
 
Więcej niż foodservice
 
 

Zapraszamy do kontaktu za pomocą poniższego formularza lub poprzez wybór oddziału lub działu naszej firmy z menu po lewej stronie.To pole jest wymagane

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane


 
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie w formularzu kontaktowym danych osobowych przez Farutex Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Jesiennej 4 w celu nawiązania kontaktu i udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, zgłoszony problem czy też przesłanie informacji związanej z poruszoną przeze mnie problematyką. *

Musisz zaakceptować warunki
Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Farutex Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, w tym reklamy produktów oraz usług własnych administratora. W tym celu wyrażam zgodę na wykorzystanie podanych przeze środków komunikacyjnych i przesyłanie mi informacji za pośrednictwem:

Musisz zaakceptować warunki
poczty elektronicznej na podany przeze mnie adres e-mailowy.

Musisz zaakceptować warunki
telefonu stacjonarnego, komórkowego, smartfonu, w formie sms, mms, usług głosowych, rozmowy telefonicznej na podany przeze mnie numer.

Musisz zakceptować warunki
Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie od Farutex Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Musisz zakceptować warunki
Potwierdzam, iż zapoznałam / zapoznałem się z Klauzulą Informacyjną firmy Farutex Sp. z o.o. *

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej RODO) informuję, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Farutex Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Jesiennej 4, e-mail: kontakt@farutex.pl, zwana dalej Administratorem.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  • podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą;
  • kontaktowych z klientem, w szczególności udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytanie, zgłoszony problem czy też przesłanie informacji związanej z poruszoną problematyką;
  • marketingu bezpośredniego produktów oraz usług własnych, w tym reklamy, a także w celach marketingu osób trzecich (w przypadku wyrażenia przez klienta na to zgody).
 3. Podstawa prawna przetwarzania:
  • art. 6 ust. 1 pkt a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą;
  • art. 6 ust. 1 pkt f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
 4. Prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez Administratora lub przez stronę trzecią, której Administrator powierzył te dane do przetwarzania, są w szczególności:
  • marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.
 5. Odbiorcą danych osobowych będzie Administrator oraz upoważnieni przez niego, na podstawie stosownych upoważnień, pracownicy oraz podmioty upoważnione w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 6. Przetwarzaniu podlegają następujące dane osobowe: dane podane w formularzu kontaktowym, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, lokalizacja oraz adres IP komputera, z którego wysłano formularz kontaktowy.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zrealizowania przez Administratora celów, do których dane zostały udostępnione, tj. udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytanie, zgłoszony problem czy też przesłanie informacji związanej z poruszoną w formularzu problematyką.
 8. Posiada Pani/Pan prawo:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
  • przenoszenia danych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych;
  • cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych bez wpływu jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem. W celu skorzystania z tych praw należy skontaktować się z Administratorem;
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z naruszeniem danych osobowych.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom znajdującym się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu nawiązania kontaktu i udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytanie, zgłoszony problem czy też przesłanie informacji związanej z poruszoną problematyką.
 11. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych decyzje u Administratora mogą być podejmowane automatycznie, a dane będą podlegać profilowaniu, w szczególności za pomocą plików cookies, o ile wyraziła Pani/Pan zgodę na ich wykorzystywanie, przy czym profilowanie przeznaczone jest wyłącznie na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora, a także w celach statystycznych, w celach marketingu towarów i usług oferowanych przez Administratora oraz dostosowania oferty do potrzeb i zainteresowań osoby, której dane dotyczą. Oferta ta będzie miała jedynie charakter propozycji lub informacji i nie będzie w żaden sposób wiązać osoby, której dane dotyczą.
Musisz zakceptować warunki
Potwierdzam, iż zapoznałam / zapoznałem się z Polityką prywatności firmy Farutex Sp. z o.o. *

Wyślij

* - pola wymagane