Farutex
 
Więcej niż foodservice
 
 

Dane firmy:

FARUTEX Sp. z o.o.
70-807 Szczecin, ul. Jesienna 4

NIP (VAT) PL 5921987110
Sąd Rejonowy w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy KRS nr KRS: 0000071620
Kapitał zakładowy: 10 120 000  PLN
Bank: BNP Paribas Bank Polska S.A. PL 8816001260 0004090270340001